Máme toho spoustu :-)

2 miliony pro neziskovky

Každoročně podpoříme v Grantovém programu Nadace ČS neziskové organizace částkou 2 miliony korun. Za 15 let svého působení nadace přispěla na pomoc české společnosti 230 miliony Kč.

Podpořili jsme například:

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
V pomoci nevyléčitelně nemocným pacientům sehrávají dobrovolníci a čas, který umírajícím a lidem s demencí věnují, důležitou roli. Grant jim umožní získat a vycvičit nové dobrovolníky a rozšířit tak své služby. Kromě aktivit s pacienty dobrovolníci pomohou i s organizací benefičních akcí pro pacienty prachatického hospice.

Dílna Eliáš, z.s.
Práci v pražské keramické dílně nabízí také lidem s velmi vysokým stupněm postižení - jejich druh výroby je totiž založen na několika snadných činnostech. Díky grantu mohou zavést v dílně další řemeslné techniky, a také uspořádat společný výlet nebo workshop. Osloví i nové dobrovolníky.

BÉTEL CZ z. s.
Grant jim umožní vybudovat ze současného skladu v terapeutické komunitě Bétel dílnu, kde budou klienti opravovat a restaurovat nábytek. Tomuto řemeslu se již delší dobu věnují, opravený nábytek prodávají prostřednictvím dobročinného obchodu. Rozšířením dílny a její kapacity mohou zpracovávat více zakázek.

 

2 miliony pro neziskovky

Každoročně podpoříme v Grantovém programu Nadace ČS neziskové organizace částkou 2 miliony korun. Za 14 let svého působení nadace přispěla na pomoc české společnosti 217 milionem Kč.

Přispěli jsme například na:

Domov Svaté rodiny, Praha
Grant zajistí osobní asistenci pro vybrané klienty Domova, kteří nemají z důvodu své imobility možnost vycházek, kontaktů s okolím a návštěv mimo areál Domova. Cílem projektu je udržet u klientů duševní zdraví, jejich sociální kontakty, zlepšit jejich kondici a přinést jim potěšení do všedního dne.

Sdílení generací, Praha
Díky grantu uspořádáme 20 workshopů, tzv. Sdílen, a zapojíme se i do různých veřejných akcí, jako jsou foodfestivaly. V Sdílnách učí senioři mladší generace dovednostem, které získali během života, ba předávají i pozapomenutá řemesla. Předáváním znalostí se posiluje vazba mezi staršími a mladšími.

Darmoděj, z.ú., Jeseník
Z grantu zakoupíme hospodářskou mechanizaci a také zvířata - v našem doléčovacím centru bývalí uživatelé drog pečují o hospodářská zvířata, pěstují zeleninu, byliny a věnují se dalším činnostem, které jim napomáhají získat a udržet pracovní návyky.

Created by studio loudmark