Máme toho spoustu :-)

Čtyři osobní automobily

Darovali jsme čtyři osobní automobily neziskovkám v celkové hodnotě 771 000 Kč. Čtyřkolé přírůstky přivítali ve Společnosti Podané ruce, Keramickém a výtvarném ateliéru Koněšín, ostravském Renarkonu a pražském Drop In.

Pražský Drop In a ostravský Renarkon využívá vozy pro své terénní programy- pro práci sociálních asistentů v terénu je automobil nezbytným předpokladem. Terénní program efektivně snižuje zdravotní i sociální rizika u aktivních uživatelů drog a zároveň nabízí poradenství ve veřejném prostoru i v zázemí klientů v rámci ochrany veřejného zdraví.

Další auto využívá k distribuci výrobků své chráněné keramické a loutkářské dílny Keramický a výtvarný atelier Koněšín, kde získávají kvalifikaci a pracovní dovednosti osoby znevýhodněné na trhu práce. Jak říká Dominik Žour, ředitel organizace: „Možnost zajistit si vlastním dopravním prostředkem rozvoz naší produkce - užitkové i dekorační keramiky a autorských loutek - na řemeslné trhy u nás i v zahraničí nám výrazně pomáhá naše zboží rychleji prodávat, a tím zajišťovat stabilní rozvoj naší sociální firmy.“

Čtvrtá Škoda Octavia slouží Společnosti Podané ruce, konkrétně klientům Terapeutické komunity v Podcestném mlýně, která nabízí léčbu a resocializaci drogově závislých a automobil využívá ve svém léčebném programu.

 

4 tisíce na dětské příspěvky

Až 4 000 Kč mohou čerpat rodiče jako příspěvek na dítě do 5 let. V roce 2015 jsme rodičům přispěli částkou 11,7 milionů Kč.

Možnost sladění soukromého a rodinného života chápeme jako nezanedbatelný benefit jak pro rodiče, tak i pro zaměstnavatele. Prostřednictvím programu Čáp, který vznikl v roce 2008, poskytujeme co nejlepší podmínky pro návrat z mateřské a rodičovské dovolené.

V současné době je čím dál rozšířenějším trendem i běžným požadavkem ze strany zaměstnanců možnost využít v zaměstnání flexibilní formy práce. Ty umožňují čas lépe přizpůsobit vlastním potřebám i potřebám zaměstnavatele, a efektivně tak sladit práci a osobní život. Zaměstnavatelům přináší mimo jiné i výhody ve formě finančních úspor (např. díky udržení stálého zaměstnance namísto náboru nového). 

Letos se chceme více zaměřit na rozšíření možnosti práce z domova, když jsme začali s úpravou podmínek pro plošné využití home-office.

Created by studio loudmark