Máme toho spoustu :-)

6 univerzit

Možná nemají mnoholeté pracovní zkušenosti, mnohdy to ale umí vykompenzovat čerstvými nápady a pohledem zvenčí. Řeč je o českých vysokoškolských studentech. I proto jsme generálním partnerem šesti vysokých škol.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), Univerzita Karlova (UK), Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), Univerzita J. A. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), Univerzita Hradec Králové (UHK) a Česká zemědělská univerzita (ČZU) - fandíme mladým a nadaným lidem, kteří mají jasnou vizi a chtějí přijít s něčím novým a neotřelým.

Pro studenty jsme vytvořili na FB stránku Pomáháme dobrým myšlenkám, kam pravidelně dáváme t y nejžhavější novinky, soutěže a pozvánky na akce pro mladé. Naši kolegové jsou nápomocní při konzultací bakalářských a diplomových prací nebo se vydávají na univerzitní půdu s přednáškami a workshopy. Jsme také u jejich podnikatelských nápadů a jsme partnerem podnikatelských inkubátorů na třech univerzitách. Vedle toho máme studentské soutěže, ambsadroský program, brigády a stáže… U nás mají mladí řadu příležitostí!

6 stovek bankomatů pro nevidomé

Po celé České republice máme 687 bankomatů uzpůsobených pro obsluhu nevidomých klientů.

Rudolf Volejník,
viceprezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Chceme být pro naše klienty bezbariéroví. Na podzim 2015 jsme spustili bezbariérový web. Jak jeho fungování hodnotíte? Může být pro nevidomé a slabozraké klienty přínosem?
Česká spořitelna má již dlouhou řadu let pověst bankovního domu mnohostraně vstřícného vůči nevidomým a slabozrakým klientům. Její internetové bankovnictví je od svého prvopočátku ve druhé polovině 90. let nevidomým plně přístupné; nevidomí klienti mohou z většiny bankomatů nezávisle na další osobě vybírat hotovost a pobočky jsou stále přístupnější. Samozřejmě, že tzv. bezbariérové stránky jsou přínosem, protože shromažďují na jednom místě informace, které by klient v širokém bludišti ostatních stránek spořitelny hledal trochu obtížněji, i když i ostatní stránky České spořitelny jsou bezbariérové.

Naše služby se dlouhodobě snažíme zpřístupnit lidem s handicapem i díky spolupráci se SONS. V čem může banka lidem s handicapem ulehčit při využívání jejich služeb?
V malých, téměř rodinných pobočkách už není téměř co vymýšlet – kterýkoli klient bez ohledu na zdravotní postižení se zde cítí zpravidla velmi dobře. Ve velkých pobočkách osazených odbavovacími systémy závislými na zrakovém vnímání zobrazovaných informací by stálo za úvahu zavést alternativní systém odbavení pro osoby, které si své pořadové číslo na displeji přečíst nemohou. Nemusí se jednat o přednostní odbavení, spíše jde o to, aby klient věděl, ke které přepážce a po jakém signálu se má dostavit.

Jaká je konkrétní spolupráce mezi SONS a ČS? A v čem vidíte prospěch při spolupráci?
SONS spolupracuje s ČS řadu let ve všech oblastech společného zájmu. ČS je první bankou v ČR, která začala zavádět bankomaty s hlasovou odezvou. Orientační informační systémy zčásti navržené a doporučené SONS by mohly sloužit jako příklad i pro jiné banky. Telefonní a internetové bankovnictví bylo a je nevidomým klientům stoprocentně přístupné a pokud by vznikl nějaký problém, banka je ochotna naslouchat odbornému hlasu kvalifikovaných uživatelů. ČS si po léta počíná jako společensky odpovědná korporace a posledním dokladem je nová dárcovská aplikace Melinda, která v záplavě podivně vyhlížejících možností darovat po internetu září svou průhledností a obecnou srozumitelností. Díky Melindě mohou zdravotně postižení dary nejen přijímat, ale mohou – prostřednictvím svých klientských účtů – také sami sobě i jiným dávat.

 

Created by studio loudmark