Máme toho spoustu :-)

8 let

Už 8 let rozdělujeme granty pro organizaci, v nichž jako dobrovolníci působí naši zaměstnanci. Celkem jme rozdali téměř 8 milionů korun.

V České republice má 47 700 lidí vážný problém s drogovou závislostí a jejich počet stále narůstá. Přestože programy neziskových organizací, které se tomuto problému věnují, prokazují i 60 až 70% úspěšnost, finance na svou činnost shánějí jen stěží. Mezi donátory patří Nadace České spořitelny, která svým grantovým programem vypsaným v roce 2016 podporuje 15 projektů neziskových organizací, z toho pět se zaměřuje právě na problémy prevence či řešení drogové závislosti.

Aby neziskovou organizaci, která působí v drogové problematiky nebo se věnuje péči o seniory nebo lidi s mentálním postižením, mohli zaměstnanci nominovat, musí v ní sami působit jako dobrovolníci. Současně se stávají garantem daného projektu.

 

8 desát tisíc klientů s poradnou

Podporujeme Poradnu při finanční tísni, která od roku 2007 poradila přes 80 000 klientů.

  • V roce 2015 měla poradna 11 129 nových klientů a zpracovala 1 422 návrhů na oddlužení - osobní bankrot.
  • V roce 2014 bylo v ČR evidováno přes 800 tisíc exekucí.
  • Na Poradnu při finanční tísni se ročně obrátí přes 9000 klientů v tíživé životní situaci. V loňském roce evidovali pracovníci poradny 10 559  hovorů na bezplatnou zelenou linku. Celkový počet obsloužených klientů za dobu trvání poradny je k 31.1.2016 uctyhodných 84 420.
  • Z celkového počtu exekucí tvoří ženy 55%, muži 45%.
  • Nejčastěji postihne exekuce klienty ve věku 31 - 40 let.
  • Za zhruba třetinou nařízených exekucí stojí drobné dluhy v řádu několika stokorun, jako jsou třeba pokuty dopravnímu podniku nebo městským policistům, poplatky obcím za svoz odpadků či penále zdravotním pojišťovnám.
Created by studio loudmark